AVÍS LEGAL

 

Carbónicas Ferrer SL  amb domicili a la Cr Roses a Palau Km 2.3 17480-Roses (Girona) ,amb C.I.F. número B17007899, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 1189, Foli 56, Fulla número GI-5626 ,INCRIPCIÓ 1ª titular de l’adreça URL www.carbonicasferrer.com i telèfon de contacte 972 25 63 74 .

Com usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la seva navegació.

Com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

 

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Obligacions dels usuaris

 

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Carbónicas Ferrer SL. D’aquesta forma, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

 

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

·         La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.

·         Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular.

·         La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

En la utilització de la web de Carbónicas Ferrer SL , l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Carbónicas Ferrer SL, de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal de Carbónicas Ferrer SL o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

 

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a internet no són completament fiables i que, per tant, Carbónicas Ferrer SL  no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

 

Dades de caràcter personal

 

Carbónicas Ferrer compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat. Carbónicas Ferrer ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies de tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Carbónicas Ferrer disposa d’una Política de Privacitat on es descriu, amb detall, els nostres esforços per la transparència i la seguretat de la informació que tractem.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina web són propietat de Carbónicas Ferrer SL o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’Usuari dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de Carbónicas Ferrer o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en la Política de Privacitat.

 

Responsabilitats

 

Carbónicas Ferrer no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.


Carbónicas Ferrer no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de Carbónicas Ferrer  mitjançant enllaços, hipervincles o links.

 

Carbónicas Ferrer tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(I) Interferències, interrupcions, errors, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Carbónicas Ferrer.

 

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com a virus informàtics...

 

(III) Ús indegut o inadequat de les pàgines Carbónicas Ferrer.

 

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

 

Llei aplicable

 

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016.

 

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i Carbónicas Ferrer acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

 

En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.

 

 

 

POLITICA DE PRIVACITAT

Carbónicas Ferrer en compliment amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, garanteix la protecció i la confidencialitat de les dades personals de qualsevol tipus, que ens proporcionin els nostres clients, “usuaris”, a la Web.

Informació bàsica

En virtut de l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), Carbónicas Ferrer com a responsable del tractament, li informa dels següents aspectes rellevants:


Responsable del Tractament

Carbónicas Ferrer SL , domiciliada en la Cr Roses, a Palau 

Km 2.3 17480-Roses (Girona)  

Finalitat

La informació que ens faciliten les persones interessades 

les tractem amb la finalitat de gestionar l’enviament de 

la informació que ens sol·liciten, i facilitat als interessats 

ofertes de productes i serveis del seu interès.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es 

 mantingui una relació mercantil i no es sol·liciti la seva 

supressió.

Exercici de Drets

Dirigir-se a: clients@carbonicasferrer.com

Desistiment

Gratuït.

Destinataris

No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Reclamació

Autoritat de Control Espanyola.

Informació Addicional

Pot consultar informació addicional i detallada sobre la 

protecció de dades i privacitat a www.carbonicasferrer.com


 

Informació Addicional

Carbónicas Ferrer és el responsable del tractament de dades personals que recapta i tracta, posant a la seva disposició els següents mitjans de comunicació per a la seva posada en contacte a:

Carbónicas Ferrer amb NIF B17007899 amb domicili a Cr Roses, a Palau Km 2.3 17480-Roses (Girona) i  correu electrònic: clients@carbonicasferrer.com  

Abast de la Política

Quan accedeixi i utilitzi la nostra pàgina Web www.carbonicasferrer.com, es compromet a acceptar aquesta Política de Privacitat, així com les disposicions contingudes en l’Avís Legal i Política de Cookies.

Li proporcionem la informació perquè amb caràcter previ a la documentació de les seves dades personals pugui accedir a la Política de Privacitat i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de Protecció de Dades.

Així mateix, la present política serveix per facilitar informació addicional de segon nivell, d’aquelles clàusules informatives que redirigeixen a aquesta, amb tal finalitat.

Finalitat del Tractament

Carbónicas Ferrer tractarà la informació que ens proporcioni amb les següents finalitats:

  • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formuli.
  • Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-li d’articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
  • Gestions administratives, comptables i fiscals.

Carbónicas Ferrer tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i/o accés no autoritzat.

 

Termini de conservació de les seves dades

El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que pugui arribar a contractar o prestar.

En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se segons les circumstàncies que s'apliquin en cada cas i la legislació vigent.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis professionals, així com per a l'enviament de comunicacions comercials dutes a terme per el Carbónicas Ferrer quan el tractament sigui necessari per a l'execució d'un contracte.

Procedència de les dades

Totes les dades personals que tractem a través de la nostra pàgina web procedeixen directament del propi interessat.

Drets
En compliment amb la Normativa Europea de Protecció de Dades -comunament denominat RGPD- l’informa dels drets que ostenta com a titular i afectat de les dades personals que recaptem i tractem, incloent els següents drets:

  • Té dret a desistir de forma gratuïta i a qualsevol moment del consentiment atorgat per al tractament de les seves dades personals.
  • Té reconegut el dret d'accés a les seves dades personals així com el dret a la seva rectificació.
  • Té dret a oposar-se al processament de les seves dades personals, així com el dret a supressió, comunament denominat, dret a l'oblit. D'igual forma, té dret a oposar-se al tractament per a decisions individuals automatitzades.
  • Té dret a obtenir la limitació del tractament de dades personals.
  • Té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.
  • Té dret a presentar una queixa a l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

Els precedents drets reconeguts els podrà exercitar mitjançant sol·licitud dirigida a través del correu electrònic clients@carbonicasferrer.com o a través dels mitjans de contacte que posem a la seva disposició indicant en l’assumpte del missatge o comunicació la referència: Drets RGPD. Així mateix, en cas que per poder cursar aquesta sol·licitud precisem d'informació addicional que permeti acreditar la identitat de la persona exercint i vinculada al tractament de dades personals, es requerirà l'aportació d'informació addicional o documental que acrediti aquesta identitat de l'afectat o interessat que exerceixi el dret en qüestió.

Desistiment

En virtut de la Directiva 2002/58/CE en relació als serveis de la societat de la informació i la possibilitat de remetre comunicacions promocionals o publicitàries per mitjans electrònics, incorpora o facilita als destinataris d'aquestes comunicacions mecanismes, senzills i gratuïts, per desistir del consentiment atorgat per a la finalitat de l'enviament d'aquelles, complint íntegrament amb la normativa europea i nacional sobre la matèria referida.

Política de Cookies

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i l’ús de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i a l’estar activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

Avís de violació de dades personals

En el cas que les seves dades es vegin compromeses, Carbónicas Ferrer li notificarà a Vostè i a les autoritats supervisores competents en un termini de 72 hores per correu electrònic amb informació sobre l'abast de la violació, les dades afectades, qualsevol impacte en el servei i el pla d'acció de Carbónicas Ferrer amb les mesures per protegir les dades i limitar qualsevol possible efecte negatiu en els interessats.

La "infracció de dades personals" fa referència a una violació de la seguretat que condueix a la destrucció, pèrdua, alteració, divulgació no autoritzada o accés, accidental o il·legal, a les dades personals transmeses, emmagatzemats o processaments relacionats amb la prestació del Servei.

Dubtes i Modificacions

Si té alguna consulta sobre la present Política de Privacitat, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a l'adreça: clients@carbonicasferrer.com