La nostra història

En els anys 20, Cayetano Ferrer, fill de Castelló d’Empúries, casat amb Conxita Avellana i pare de sis fills, s’instal·la a Roses. Compra i funda una fàbrica d’embotellat al carrer Calvo Sotelo (actualment carrer d’en Mairó). Tenia llicencia per embotellar lleixiu, sifons, gasoses i refrescos (Orange Crush). Per fotos de família es sap que l’empresa participava en certàmens a la comarca, com el de les Fires i Festes de la Santa Creu a Figueres tinguent expositors amb els seus productes. 

L’empresa repartia els seus productes en un moto carro i un camió, servint tant els colmados de l’època com a les cases particulars de la comarca. 

Anys després, a l’any 1964, Xavier Casals i Domingo Coll, casats amb les germanes Carme i Dolors “Lolita” Ferrer Avellana (filles de Cayetano Ferrer, mort al 1952), funden Carbónicas Ferrer, S.L.

L’empresa s’estableix en un magatzem que construeixen a l’Avinguda Tarragona nº 7 de Roses siguent la seu fins l’any 1990.

A l’any 1990 l’empresa es trasllada al magatzem on està situada actualment a la carretera de Roses a Palau, km. 2,3 a Roses (Girona) i encara que com a empresa vàrem fer 50 anys al 2014, portem gairebé un segle d’història en el sector, primer com a fabricants, després com a distribuïdors . I en contra de la globalització del sector, seguim sent una empresa familiar.